نام کتاب نویسنده / مترجم ناشر تلفن ناشر توضیحات
خود درمانی گام به گام اختلال کاستی توجه و بيش فعالی: برنامۀ درمانی مبتنی بر رويکرد شناختی-رفتاری (کتاب راهنمای مراجع) استيون سافرن، سوزان اسپريچ، کرول پرلمن و ميخائيل اتو (2017)، ترجمۀ احمد به پژوه و زهرا سيد نوری (1399) نشر دانژه 66476375 و 66462061  
خود درمانی گام به گام افسردگی: چگونه افسردگی خود را مديريت کنيم؟ (کتاب راهنمای مراجع) کری ادينگتون، تيموتی استرامن، آنجلا ويث و گرگوری کولدن (2018)، ترجمۀ احمد به پژوه و زهرا سيد نوری (1399) نشر دانژه 66476375 و 66462061  
ناتوانی هوشی: تعريف، طبقه بندی و نظام های حمایتی انجمن ناتوانی های هوشی و رشدی آمریکا انتشارات‌ دانشگاه تهران 66953059
66412595
(چاپ دوم، 1398)
آموزش فراگیر : راهنمای عملی در حمایت از یادگیرندگان با توانایی های گوناگون لورمن، تيم؛ دپلر، جوان و هاروی، ديويد ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و عباسعلی حسين‌خانزاده انتشارات‌ دانشگاه تهران 66953059
66412595
 
ازدواج موفق و خانواده سالم، چگونه؟ احمد به پژوه انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ چهارم - 1394
خانواده و فرزندان در دورۀ ابتدايی استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ 22
اصول‌ برقراری‌ رابطه‌ انسانی‌ با كودك‌ و نوجوان احمد به پژوه نشر دانژه 66462061
66476375
با تجديد نظر و اضافات- چاپ نهم
انتظارهای‌ كودكان‌ از مادران‌ و پدران‌ چيست‌؟ احمد به پژوه انتشارات پرنيان   چاپ دوم
بازیهای رایانه ای، راهنمای پدران و مادران نوواک، جنی و لوی، لويی ،ترجمۀ احمد به‌پژوه و کيوان داوند انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179  
بهبود بخشی مهارت‌های اجتماعی کودکان: ارزيابی و آموزش متسون، جانی و اولنديک، توماس ، ترجمۀ احمد به‌پژوه انتشارات اطلاعات 29993242  
جوان‌ و تشكيل‌ خانواده‌ استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ شانزدهم
چالش مشق شب: راهنمای مديران, معلمان, مادران و پدران کوپر، هريس ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و فريدۀ نوری انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179  
چهار نوشتار درباره‌ مددكاری‌ اجتماعی‌ احمد به پژوه انتشارات‌ آواي‌ نور 66967355  
چه‌ كسی‌، با چه‌ نوع‌ شخصيتی‌، كدام‌ شغل‌ را انتخاب‌ می‌كند؟ به‌پژوه، احمد با همکاری مظلومی، رجبعلی انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ هفتم
خانواده‏ سنجی: راهبردهای نوين در سنجش خانواده. اسپری، لن ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و عباسعلی حسين‌خانزاده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ دوم
خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ پيش‌دبستان‌ استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ چهاردهم
خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ ابتدايی‌ استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ بیست و سوم
خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ دبيرستان‌ استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ هفدهم
خانواده‌ و برنامه‌های‌ درسی‌ در پايه‌های‌ اول‌ و دوم‌ دبستان‌ استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179  چاپ سوم
خانواده و کودکان با نیازهای ویژه احمد به پژوه انتشارات آوای نور 66967355 چاپ دوم
دانش ‎آموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری: راهنمای معلم هووارت، روی و فيشر، پام ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و هادی هاشمی رزينی انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ دوم
درخودماندگی و مشکلات ارتباطی: راهبردهای کاربردی برای اوليا و مربيان فارل، ميخائيل ، ترجمۀ احمد به‌پژوه با همکاری محدثۀ محمودی انتشارات آوای نور 66967355  
راهنمای‌ زندگی‌نامه‌ و نظريه‌های‌ روان‌ شناسان‌ بزرگ‌ نوردبی، ورنون و هال، کالوين ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و رمضان دولتی موسسه منادي تربيت 88809787 چاپ دوم
روش‏هاي مقابله با افسردگي نوجوانان: راهنماي والدين فيتزپاتريک، کرول و شری، جان ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و فريدۀ نوری انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 2004 - چاپ دوم
عقب‌ ماندگی‌ ذهنی‌: تعريف‌، طبقه‌بندی‌و نظام‌های‌ حمايتی‌ انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمريکا ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و باقر غباری انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ 66953059
66412595
ویرایش نهم - 1992
عقب‌ ماندگی‌ ذهنی‌: تعريف‌، طبقه‌بندی‌و نظام‌های‌ حمايتی‌ انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمريکا ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و هادی هاشمی انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ 66953059
66412595
ویرایش دهم - 2002
فرهنگ‌ توصيفی كودكان‌ استثنايی‌: روان‌شناسی‌، آموزش‌ و پرورش‌، توانبخشی‌ و علوم‌ وابسته‌ ويليامز، فيليپ ، ترجمۀ احمد به‌پژوه، حميد عليزاده، فريبا يادگاری و مجيد يوسفی لويه انتشارات‌ بعثت‌ 66498465  ویراست دوم
كمك‌ به ‌رشد گفتار و زبان‌كودكان کم توان ‌ذهنی‌ گوردن، ميخائيل؛ ريان، ديويد و شيلو، تامار ، ترجمۀ احمد به‌پژوه با همکاری رضا خجسته مهر و بهرام روستايی نشر دانژه 66476375  ویراست سوم
كودكان‌ چگونه‌ رفتار می‌كنند؟ احمد به پژوه انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 پوستر آموزشی
گام‌های‌ نخستين‌ به‌ سوی‌ خواندن‌: راهنمای‌ پدران‌ و مادران‌ موفق شيکدانز، جوديس و همکاران ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و محمد جعفر کندی انتشارات انجمن اولیا و مربیان 88958179 چاپ سوم
مشاوره با والدينِ کودکانِ پرخاشگر منا، روزانه و لندی، سارا ، ترجمه احمد به پژوه نشر دانژه 66476375
 
 


نام کتاب :خود درمانی گام به گام اختلال کاستی توجه و بيش فعالی: برنامۀ درمانی مبتنی بر رويکرد شناختی-رفتاری (کتاب راهنمای مراجع)) نویسندگان : استيون سافرن، سوزان اسپريچ، کرول پرلمن و ميخائيل اتو (2017)، ترجمۀ احمد به پژوه و زهرا سيد نوری (1399)
ناشر : نشر دانژه (تلفن 66476375 يا 66462061) توضیح :
خلاصه :

از اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی به عنوان شایع‌ترین اختلال دوران کودکی یاد می‌شود که امکان دارد تا نوجوانی، جوانی و بزرگ‌سالی هم ادامه یابد. حدود 26 در صد بزرگ‌سالان، به این اختلال مبتلا هستند و به‌طورمعمول شيوع آن در مردان بیشتر از زنان است. اکثر افرادی که با این اختلال دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار می‌دارند که مشکلاتی در توجه، تمرکز، مديريت زمان، برنامه‌ريزی و سامان‌دهی را تجربه ‌کرده‌اند.
در سال‌های اخیر، برای درمان این اختلال، بيشتر از روش‌ دارودرمانی استفاده‌ شده است که نمی‌توان اثرات جانبی اين روش، مانند کاهش اشتها، ايجاد بی‌خوابی، سردرد و افزايش فشار خون و ضربان قلب را ناديده گرفت. از اين رو، در کتاب ارزشمند خود درمانی گام به گام اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی: برنامۀ درمانی مبتنی بر رويکرد شناختی-رفتاری، ترکیب دارودرمانی با شناخت درمانی با استفاده از ده کاربرگ مبتنی بر رويکرد شناختی-رفتاری به عنوان يک روش جديد، با زباني ساده و کاربردی توصيه شده است. برنامۀ درمانی ارائه شده در اين کتاب که در چهارده فصل نوشته شده است، به خوبی به افراد مبتلا به اين اختلال کمک می‌کند تا از عهدة رويارويي با اختلال خود برآيند و آن را مديريت کنند.
شايان ذکر است که در پايان کتاب، با افزودن پيوست‌های مقياس خودگزارشگری اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی، کتاب‌شناسی اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی و فهرست کتاب‌ها و مقاله‌های آقای دکتر به‌پژوه در ارتباط با اين اختلال، بر جامعيت و مرجعيت اين کتاب نفيس افزوده شده است. برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيدنام کتاب :خود درمانی گام به گام افسردگی: چگونه افسردگی خود را مديريت کنيم؟ (کتاب راهنمای مراجع) نویسندگان : کری ادينگتون، تيموتی استرامن، آنجلا ويث و گرگوری کولدن (2018)، ترجمۀ احمد به پژوه و زهرا سيد نوری (1399)
ناشر : نشر دانژه (تلفن 66476375 يا 66462061) توضیح : با تجديد نظر و اضافات-چاپ‌ دهم)
خلاصه :

در هزارۀ سوم ميلادی، افسردگي، نوعي اختلال رواني رايج است که از آن به عنوان سرماخوردگی رواني ياد می‌شود و تخمين زده شده است که بيش از سيصد ميليون نفر در گروه‌های سنی گوناگون از آن رنج می‌برند. اکثر اشخاصِ افسرده با نشانه‏هاي افسردگی، مانند احساس غم و غصه، پرخاشگري، احساس خستگی و پوچي، وجود افکار منفی و ناتواني در کسب شادي و لذّت از زندگي آشنا هستند.
در سال‌های اخير، براي درمان افسردگي، روش‌هاي گوناگوني مطرح شده که هرکدام تأثیر قابل‌توجهی را در بر داشته است، امّا در ميان اين روش‌ها، ‌درمان خودنظام‌مندی به عنوان يک روش درمانی نوين غيردارويی، از اهميت خاصي برخوردار است. کتاب خوددرمانی گام به گامِ افسردگی و بيست‌وهشت کاربرگ آن که مبتنی بر روش درمان خودنظام‌مندی است، به عنوان يک روش جديد، با زباني ساده و دقيق، رهنمودهاي مفيدي را در اختيار افراد افسرده، قرار داده و به آنان کمک می‌کند تا با راهنمايی درمانگرشان به خوبی از عهدة رويارويي با افسردگي خود برآيند و سلامت روانی و نشاط خود را باز يابند.
امید است مطالعۀ اين کتاب برای هر فردی که از افسردگی رنج می‌برد و درمانگران، مشاوران، پدران، مادران و همسران موثر و سودمند واقع شود. برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد


نام کتاب : جوان‌ و تشكيل‌ خانواده‌ - 1389 نویسندگان : استادان طرح جامع آموزش خانواده
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (فصل‌ سوم‌: آسيب‌شناسی‌ ازدواج‌ و خانواده‌: نكاتي‌ چند درباره‌ شناسايی‌، علت‌يابی‌ و راه‌يابی‌ مسايل‌ زناشويی‌) (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ شانزدهم
خلاصه :

نام کتاب : خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ پيش‌دبستان‌ - 1389 نویسندگان : استادان طرح جامع
آموزش خانواده
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (فصل‌ هشتم‌: آسيب‌شناسی‌ خانواده‌ و پيشگيري‌ از ستيزه‌های‌ خانوادگی‌) (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ چهاردهم‌
خلاصه :

نام کتاب : خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ ابتدايی‌ - 1389 نویسندگان : استادان طرح جامع
آموزش خانواده
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (فصل‌ دهم‌: فرزندان‌ و ناتوانی‌های‌ يادگيری‌) (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ بيست و سوم
خلاصه :

نام کتاب : خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ دبيرستان‌ - 1389 نویسندگان : استادان طرح جامع
آموزش خانواده
ناشر :انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌. (فصل‌ دوم‌: اصول‌ برقراری‌ رابطه‌ انسانی‌ با فرزندان‌ در دوره‌ دبيرستان‌) (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ هفدهم‌
خلاصه :


نام کتاب : عقب‌ ماندگی‌ ذهنی‌: تعريف‌، طبقه‌بندی‌و نظام‌های‌ حمايتی‌ - 1389 نویسندگان : انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمريکا ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و هادی هاشمی
ناشر : انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ (تلفن 66953059 و 66412595) توضیح : چاپ‌ و ویرایش دهم
خلاصه :

نام کتاب : مشاوره با والدينِ کودکانِ پرخاشگر - 1389 نویسندگان : منا، روزانه و لندی، سارا ،
ترجمۀ احمد به‌پژوه
ناشر : نشردانژه (انتشارات رشد) (تلفن 88846148) توضیح :
خلاصه :

نام کتاب : خانواده‏ سنجی: راهبردهای نوين در سنجش خانواده - 1388 نویسندگان : اسپری، لن ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و عباسعلی حسين‌خانزاده
ناشر :انتشارات انجمن اوليا و مربيان (تلفن 88958179) توضیح :
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد.

نام کتاب : دانش ‎آموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری: راهنمای معلم - 1388 نویسندگان : هووارت، روی و فيشر، پام ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و هادی هاشمی رزينی
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ دوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد.

نام کتاب : گام‌های‌ نخستين‌ به‌ سوی‌ خواندن‌: راهنمای‌ پدران‌ و مادران‌ موفق - 1387 نویسندگان : شيکدانز، جوديس و همکاران ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و محمد جعفر کندی
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ سوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب : كمك‌به‌رشد گفتار و زبان‌كودكان کم توان ‌ذهنی‌ - 1387 نویسندگان : گوردن، ميخائيل؛ ريان، ديويد و شيلو، تامار ، احمد به‌پژوه با همکاری رضا خجسته مهر و بهرام روستايی
ناشر :نشردانژه (انتشارات رشد) (تلفن 88846148) توضیح : ویراست سوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب : روش‏های مقابله با افسردگی نوجوانان: راهنمای والدين‌ - 1387 نویسندگان : فيتزپاتريک، کرول و شری، جان ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و فريدۀ نوری
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ چهاردهم‌
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب : چه‌ كسی‌، با چه‌ نوع‌ شخصيتی‌، كدام‌ شغل‌ را انتخاب‌ می‌كند؟ ‌ - 1387 نویسندگان : به‌پژوه، احمد
با همکاری مظلومی، رجبعلی
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان (تلفن 88958179)‌ توضیح : چاپ‌ ششم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب : خانواده‌ و برنامه‌های‌ درسی‌ در پايه‌های‌ اول‌ و دوم‌ دبستان‌‌ - 1387 نویسندگان : استادان طرح جامع
آموزش خانواده
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (فصل‌ اول‌: كودك‌ خود را بشناسيم‌) (تلفن 88958179)‌ توضیح : چاپ‌ دوم
خلاصه :

نام کتاب : چالش مشق شب: راهنمای مديران, معلمان, مادران و پدران - 1387 نویسندگان : کوپر، هريس ، ترجمۀ احمد
به‌پژوه و فريدۀ نوری
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ دوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب : فرهنگ‌ توصيفی كودكان‌ استثنايی‌: روان‌شناسی‌، آموزش‌ و پرورش‌، توانبخشی‌ و علوم‌ وابسته‌ - 1386 نویسندگان : ويليامز، فيليپ ، ترجمۀ احمد به‌پژوه، حميد عليزاده، فريبا يادگاری و مجيد يوسفی لويه
ناشر :انتشارات‌ بعثت‌ (انتشارات رشد) (تلفن 66498465) توضیح : ویراست دوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب : راهنمای‌ زندگی‌نامه‌ و نظريه‌های‌ روان‌ شناسان‌ بزرگ‌ - 1386 نویسندگان : نوردبی، ورنون و هال، کالوين ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و رمضان دولتی
ناشر :موسسه منادی تربيت‌ (88809787) توضیح : چاپ‌ دوم‌
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب : اصول‌ برقراری‌ رابطه‌ انسانی‌ با كودك‌ و نوجوان‌ - 1386 نویسندگان : احمد به پژوه
ناشر :نهضت پويا. (انتشارات رشد) توضیح : چاپ‌ دوازدهم

هر پدری و هر مادری دوست دارد و بلکه آرزومند است که فرزند يا فرزندانی سالم و صالح داشته باشد و با آنان رابطه‌ای گرم و صميمی برقرار کند. کتاب اصول برقراری رابطۀ انسانی با کودک و نوجوان در پاسخ به همين نياز برای نخستين بار در سال 1375 متولد شد و تا کنون دوازده بار چاپ و در حدود چهل هزار شمارگان منتشر شده است و خوشبختانه در اين مدت توانسته جای خود را به عنوان يک کتاب راهنما و کاربردی در ميان خانواده‌ها و کارشناسان باز کند.
دربارۀ اهميت و ضرورت برقراری رابطۀ موثر با فرزندان بايد گفت که برقراری رابطه با فرزندان، کليد موفقيت مادران، پدران، معلمان و مديران و کليد نفوذ و تأثیرگذاری بر ديگران است. اين اثر،‌ بر اساس‌ چهل‌ سال‌ تجربة‌ مفيد نويسنده در زمينۀ‌ آموزش‌ خانواده‌ها و مشاوره‌ با آنان‌ به‌ زباني‌ ساده‌ و كاربردي‌ نوشته‌ شده‌ و راهنماي‌ عملي‌ براي‌ مادران، پدران، معلمان‌ و مربيان‌ به‌ شمار مي‌رود. کتاب حاضر، خواننده را ياری می‌کند تا در مسير ايجاد و تداوم رابطه‌اي‌ مطلوب‌ و اثربخش‌ با کودکان و نوجوانان گام بردارد و در جهت تحقق خانواده‌ای سالم بکوشد.
شايان ذکر است که هشت پيوست اين کتاب، تحت عنوان: پرسشنامۀ خود ارزيابی، انسان کيست و چيست؟ منشور تربيتی کودکان چگونه رفتار می‌کنند؟ اختلاف کردن در شکل پيل، مدرسۀ حيوانات، مدرسۀ من، چگونه مدرسه‌ای است؟ رهنمودهای مهم برای برنامه‌ريزان و مدرسان آموزش خانواده (پرسشنامۀ نيازسنجی) و کتاب‌شناسی روان‌شناسی کودک و نوجوان بر جامعيت و مرجعيت اين کتاب نفيس افزوده است.

برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب : بهبود بخشی مهارت‌های اجتماعی کودکان: ارزيابی و آموزش‌ - 1384 نویسندگان : متسون، جانی و
اولنديک، توماس ، ترجمۀ احمد به‌پژوه
ناشر :انتشارات اطلاعات‌ (تلفن 29993242) توضیح :
خلاصه :

نام کتاب : انتظارهای‌ كودكان‌ از مادران‌ و پدران‌ چيست‌؟‌ - 1382 نویسندگان : به‌پژوه، احمد
ناشر :انتشارات‌ پرنيان. (انتشارات رشد) توضیح : چاپ‌ دوم‌
خلاصه :

نام کتاب : عقب‌ماندگی‌ ذهنی‌: تعريف‌، طبقه‌بندی‌ و نظام‌های‌ حمايتی‌ - 1380 نویسندگان : انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمريکا ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و باقر غباری
ناشر :انتشارات‌ دانشگاه تهران (تلفن 66953059 و 66412595) توضیح : ویرایش‌ نهم‌
خلاصه :

نام کتاب : چهار نوشتار درباره‌ مددكاری‌ اجتماعی - 1377 نویسندگان : به‌پژوه، احمد
ناشر :‌انتشارات‌ آوای‌ نور (انتشارات رشد) (تلفن 66967355) توضیح :
خلاصه :

نام کتاب : كودكان‌ چگونه‌ رفتار می‌كنند؟‌ - 1360 نویسندگان : به‌پژوه، احمد
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (تلفن 88958179) توضیح : پوستر‌ آموزشی
خلاصه : پوستر آموزشی  

نام کتاب : ازدواج موفق و خانواده سالم، چگونه؟ نویسندگان : به‌پژوه، احمد
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان ‌(تلفن 88958179) توضیح : چاپ چهارم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب : بازیهای رایانه ای ، راهنمای پدران و مادران نویسندگان : نوواک، جنی و لوی، لويی
، ترجمۀ احمد به‌پژوه و کيوان داوند
ناشر : انتشارات انجمن اوليا و مربيان ‌(تلفن 88958179) توضیح :
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب :آموزش فراگیر : راهنمای عملی در حمایت از یادگیرندگان با توانایی های گوناگون نویسندگان : لورمن، تيم؛ دپلر، جوان و هاروی، ديويد ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و عباسعلی حسين‌خانزاده
ناشر : انتشارات‌ دانشگاه تهران (تلفن 66953059 يا 66412595) توضیح :
مدرسة مطلوب کدام است؟ ، فرايند ياد دادن و ياد گرفتن بهتر چگونه تحقق مي‏يابد؟ ، يادگيرندگان با نيازهاي ويژه و توانايي‏هاي گوناگون چگونه بايد آموزش ببينند؟ اهميت تعليم و تربيت را به ‏عنوان مهم‏ترين عامل رشد انسان، هيچ‏گاه نمي‏توان در طول تاريخ بشر ناديده گرفت. از اين رو، در دهه‏ هاي اخير در حوزة آموزش و پرورش افراد با نيازهاي ويژه، رويدادهاي فراواني رخ داده، پژوهش‏هاي بي‏شماري صورت گرفته، روش‏ها و راهبردهاي گوناگوني مطرح و افق‏هاي روشني آشکار شده است.
در پاسخ به پرسش‏های مطرح شده، نويسندگان کتاب ارزشمند آموزش فراگير: راهنماي عملي در حمايت از يادگيرندگان با توانايي‏هاي گوناگون، تلاش کرده‏اند با دقت علمي و نگاهي موشکافانه دربارة ابعاد گوناگون آموزش فراگير بحث کرده و به طور عملي معلمان مديران و برنامه‏ريزان را هدايت کنند و رهنمودهاي ضروري را ارائه دهند.
اين کتاب شامل دوازده فصل است. همچنين در پايان کتاب، معرفي بيست و سه فرم‏ مفيد، منابع مورد استفاده و واژه‏نامة انگليسي به فارسي بر جامعيت و مرجعيت اين کتاب نفيس افزوده است.
اميد است اثر حاضر بتواند به عنوان يک کتاب درسي در درس‏هايي، مانند آموزش فراگير، برنامه‏ريزي درسي، آموزش و پرورش کودکان استثنايي در دوره‌های کارشناسي، کارشناسی ارشد و دکتري مورد استفادة استادان، دانشجويان، پژوهشگران، برنامه‏ريزان و معلمان قرار گيرد
برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد


نام کتاب : خانواده و کودکان با نیاز ویژه نویسندگان : به‌پژوه، احمد
ناشر : آوای نور (تلفن 66967355) توضیح : چاپ دوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد


نام کتاب :درخودماندگی و مشکلات ارتباطی: راهبردهای کاربردی برای اوليا و مربيان نویسندگان :فارل، ميخائيل ، ترجمۀ احمد به‌پژوه با همکاری محدثۀ محمودی
ناشر :انتشارات آوای نور (تلفن 66967355) توضیح : چاپ دوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد


نام کتاب :ناتوانی هوشی- تعریف طبقه بندی و نظام های حمایتی انجمن ناتوانی های هوشی و رشدی آمریکا-
ترجمه : احمد به‌پژوه و مونا دلاوریان
ناشر :انتشارات‌ دانشگاه تهران توضیح : چاپ دوم

ناتوانی هوشی چيست؟ افراد با ناتوانی هوشی چه کساني هستند؟ چگونه مي‏توان اين افراد را شناسايي کرد؟ اين افراد چه ويژگي‏ هايي دارند؟ و به چه نوع خدمات و حمايت‏ هايي نيازمند هستند؟

در طول تاريخ، پديده عقب‏ ماندگي ذهني يا ناتوانی هوشی همواره در همۀ جوامع وجود داشته و از ابعاد گوناگون نگريسته شده است. از اين رو، تلاش شده است در کتاب ناتوانی هوشی: تعريف، طبقه‏ بنديی و نظام‏ های حمايتی به اين قبيل پرسش‌ها پاسخ داده شود. اين کتاب حاصل چندين سال تلاش و پژوهش گروهي از متخصصان در حوزه ناتواني هوشی است که در پانزده فصل نوشته شده و با دقت علمی به فارسی ترجمه شده است.

اميد است کتاب ناتواني هوشي: تعريف، طبقه‏ بندی و نظام‏ هاي حمايتی (ويرايش يازدهم) به عنوان راهنماي جامع و يک کتاب درسي مرجع و بنيادی، در کليه سطوح آموزش عالي، توسط استادان گرامي، دانشجويان عزيز و کارشناسان محترم مورد استفاده نظري و عملي قرار گيرد .

برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيدنام کتاب :خانواده و فرزندان در دورۀ ابتدايی استادان طرح جامع آموزش خانواده
ناشر :انتشارات‌ انجمن اولیا و مربیان توضیح : چاپ 22
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد