مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: احمد به پژوه
تاريخ تولد: 1327
وضعيت تاهل: متاهل و داراي چهار فرزند
محل خدمت: دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه‏ تهران
نشاني: بزرگراه‏ جلال‏ آل‏ احمد- رو به روی کوي نصر (گیشا) - خیابان دکتر کاردان - دانشکده روان‏شناسي و علوم ‏تربيتي، دانشگاه‏ تهران
رایانامه: behpajooh@ut.ac.ir و ahmad.behpajooh@gmail.com

دکتر احمد به پژوه در سال‌ 1327 در شهر تهران‌ دیده‌ به‌ جهان‌ گشود. در سال‌ 1353 دانش‌نامه كارشناسی‌ (لیسانس‌) خود را در رشتۀ خدمات‌ اجتماعی‌ از دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ دریافت‌ كرد. آنگاه‌ برای‌ ادامۀ‌ تحصیل‌، راهی‌ شیراز شد و در سال‌ 1359 به‌ اخذ دانش‌نامه كارشناسی‌ ارشد (فوق لیسانس‌) در رشتۀ‌ علوم‌ تربیتی‌ (گرایش روان‌شناسی تربیتی) از دانشگاه‌ شیراز نایل‌ گردید و از همان‌ سال‌ به‌ عنوان‌ عضو هیات‌ علمی‌ در دانشگاه‌ شیراز مشغول‌ به‌ كار شد. وی‌ در سال‌های‌ 1360 تا 1362 در ستاد انقلاب‌ فرهنگی‌ سابق‌ (شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ كنونی‌) فعالانه‌ در گروه‌ برنامه‌ ریزی‌ علوم‌ انسانی‌ و كمیتۀ‌ برنامه‌ریزی‌ علوم‌ تربیتی‌ اشتغال‌ داشت‌ و در سال‌ 1361 به‌ دانشگاه‌ تهران‌، دانشكده‌ روان‌شناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ پیوست‌ و ضمن‌ پذیرش‌ مسوولیت‌های‌ گوناگون‌، به‌ تدریس‌ و تحقیق‌ پرداخت‌. در سال‌ 1365 جهت‌ ادامه‌ تحصیل‌ به‌ انگلستان‌ عزیمت‌ كرد و در سال‌ 1369 موفق‌ به‌ اخذ دكتری‌ روان‌شناسی‌ كودكان‌ استثنایی‌ از دانشگاه‌ كیل، انگلستان‌ شد و از همان‌ سال‌ به‌ ایران‌ بازگشت‌ و به‌ خدمات‌ آموزشی‌ و پژوهشی و اجرایی خود ادامه‌ داد. دكتر به‌پژوه‌ در حال‌ حاضر استاد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشكده روان‌شناسی و علوم‌ تربیتی‌،دانشگاه‌ تهران است‌. وی‌ در سال‌های‌ اخیر مسوولیت‌ اداره‌ كل‌ امور آموزشی‌ و تحصیلات‌ تكمیلی‌ دانشگاه‌ تهران‌، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، راه‌اندازی‌ و اجرای‌ كارگاه‌های‌ آموزشی‌ مهارت‌های‌ تدریس‌ در دانشگاه‌های‌ كشور، عضویت‌ در شورای‌ طرح‌ جامع‌ آموزش‌ خانواده انجمن‌ اولیا و مربیان‌، كارشناس‌ برنامه‌های‌ خانواده‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و همكاری‌ با وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و دبیری علمی‌ نخستین‌ همایش‌ بین‌المللی‌ كودكان‌ با ناتوانی‌ هوشی‌ دبیر علمی و همایش خدمات کتابخانه‌ای و افراد با آسیب بینایی را به‌ عهده‌ داشته‌ است‌. از برخی‌ آثار دکتر احمد به‌پژوه‌ می‌توان‌ به‌ كودكان‌ چگونه‌ رفتار می‌كنند؟ جوان‌ و تشكیل‌ خانواده‌، خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره ابتدایی‌، چه‌ كسی‌، با چه‌ نوع‌ شخصیتی‌، كدام‌ شغل‌ را انتخاب‌ می‌كند؟ چهار نوشتار درباره مددكاری‌ اجتماعی‌، اصول‌ برقراری‌ رابطه انسانی‌ با كودك‌ و نوجوان‌، كمك‌ به‌ رشد گفتار و زبان‌ كودكان‌ کم‌توان ذهنی‌، راهنمای‌ زندگی‌ نامه‌ و نظریه‌های‌ روان‌شناسان‌ بزرگ، فرهنگ‌ توصیفی كودكان‌ استثنایی‌، انتظارهای‌ كودكان‌ از مادران‌ و پدران‌ چیست‌؟، خانواده‌ و برنامه‌های‌ درسی، بهبود بخشی مهارت‏های اجتماعی کودکان‌، گام‎های نخستین به سوی خواندن، چالش مشق شب ، دانش‎آموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری، روش‌های مقابله با افسردگی نوجوانان، خانواده‎سنجی و ازدواج موفق و خانوادة سالم، چگونه؟ عقب‌ماندگی ذهنی: تعریف، طبقه بندی و نظام‌های حمایتی، بازی‌های رایانه‌ای، آموزش فراگیر و خانواده و کودکان با نیازهای ویژه اشاره‌ كرد. افزون‌ بر این‌، وی‌ بیش‌ از صد مقاله‌ به‌ زبان‌های‌ فارسی‌ و انگلیسی‌ در نشریات‌ علمی‌ معتبر منتشر و حدود پنجاه مقاله در كنفرانس‌های ملی و بین المللی متعدد ارائه کرده است‌.

تحصیلات
 • دکتري: روان‏شناسي کودکان استثنايي، دانشگاه کيل، انگلستان 1369
 • کارشناسي ارشد: علوم تربيتي (روان‏شناسي تربيتي) دانشگاه شيراز 1359
 • کارشناسي: خدمات اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبايي، 1353

 • مراتب دانشگاهی
 • استاد دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران از 1390 تا کنون
 • دانشيار دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران از سال 1381 تا 1390
 • استاديار دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران از سال 1369 تا 1381
 • مربي دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران از سال 1361 تا 1369
 • مربي دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شيراز از سال 1359 تا 1361

 • مسئولیتها و فعالیتها
 • مشاور امور بين‏الملل دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران از 10/7/1388 تاکنون
 • ارايه خدمات مشاوره اي در مرکز مشاوره دکتر نورانی پور از سال 1385 تا کنون
 • معاون پژوهشي دانشکده روان‎شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه‎تهران از 10/7/1386 تا 5/2/1389
 • معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده روان‎شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه‎تهران از 26/7/1385 تا 30/10/1385
 • معاون تحصيلات‌تکميلي دانشکده روان‏شناسي و علوم‌تربيتي، دانشگاه‌تهران از 15/11/1382 تا 25/7/1385
 • دبير همايش ايدز: آموزش، مشاوره و پيشگيري, دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران 4/3/1384
 • دبير همايش بين المللي ناتواني هاي هوشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1378
 • ارايه خدمات مشاوره اي در درمانگاه درالشفاء حضرت زهرا (س) منطقه 14 آموزش و پرورش تهران از سال 1369 تا 1385
 • کارشناس برنامه‏هاي گفتگوي خانواده، صبح و زندگي، تصوير زندگي در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران, 1373 تا 1380
 • مدير کل امور آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه تهران 1372-1373
 • مدير گروه آموزشي مباني رواني آموزش و پرورش 1370- 1373
 • معاون دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران 1362-1365
 • عضو کميته برنامه ريزي علوم تربيتي ستاد انقلاب فرهنگي 1360- 1362
 • دبير علمي همايش آموزش و پرورش اسلامي، دانشگاه شيراز 22-24 شهريور 1358

 • عضویتها
 • مجله علمي-پژوهشي مطالعات آموزش و يادگيري (مجله علوم اجتماعي و انساني سابق) (دانشگاه شيراز)
 • مجله علمي-پژوهشي رشد و يادگيري حرکتي-ورزشي (مجلة حرکت سابق) (دانشکدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران)
 • مجله علمي-پژوهشي پژوهش در حيطة کودکان استثنايي (فصلنامة علمي-پژوهشي وزارت آموزش و پرورش)
 • مجله علمي-پژوهشي تحقيقات اطلاع‎رساني و کتابخانه‎هاي عمومي (فصلنامة علمي –پژوهشي نهاد کتابخانه‎هاي عمومي کشور)
 • مجله علمي-ترويجي احيا (فصلنامة آموزشي و پژوهشي کودکان استثنايي).